Konsultacinė pagalba

Autoparko auditas
• Autoparko valdymo modelio kūrimas
• Tiekėjų tinklo sudarymas
• Autoparko valdymo modelio diegimas/keitimas

 

 

Autoparko auditas – tai autoparko analizė, siekiant nustatyti silpnąsias ir stipriąsias įmonės autoparko valdymo puses bei identifikuoti galimybes ir pavojus.

Audito standartai -  tai 70 priemonių, skirtų autoparko teikiamos vertės didinimui. Ši praktika sudaryta remiantis ,,Fleet Logistics International N.V.“ atlikta daugiau kaip 100 autoparkų analize.

Autoparko audito sritys:

• atskaitomybė
• išlaidų apskaita/įvertinimas
• administravimas
• autoparko struktūros formavimas
• pirkimai
• finansavimas
• draudimas

Tikslas - gautų žinių dėka kurti autoparko vertę: didinti darbuotojų pasitenkinimą, formuoti solidų įmonės įvaizdį, taupyti įmonės lėšas. 

 

Autoparko valdymo modelio kūrimas

Autoparko valdymo modelio sudarymas yra neišnaudotų galimybių realizavimo įmonės kontekste studija, kurios metu:

• remiantis autoparko audito išvadomis, formuojamos autoparko valdymo strateginės nuostatos;
• rengiamos autoparko tvarkos ir taisyklės, formuojamos dokumentų ir atskaitomybės formos, kuriami duomenų registrai;
• įvertinami autoparko administravimo resursų poreikis ir kaštai;
• padalinamos administravimo funkcijos.  

Tikslas – pasirinkti autoparko administravimo modelį ir pasirengti operatyviam parko administravimui.

 

Tiekėjų tinklo sudarymas

Remiantis autoparko strateginėmis nuostatomis sudaromas optimalus tiekėjų tinklas. UAB „Operatus mobilis“ veiksmai: 

• nustato automobilių techninės priežiūros paslaugų teikimo geografiją;
• sudaro tiekėjų segmentą;
• sudaro konkurso dalyvių sąrašą;
• rengia konkurso sąlygas;
• organizuoja konkursą;
• įvertina komercinius pasiūlymus pagal patvirtintą metodiką ir strategines  nuostatas;
• parengia ir pateikia ataskaitą;
• atstovauja kliento interesus derybose;
• peržiūri tiekėjų sutarčių sąlygas, teikia pastabas;
• organizuoja sprendimų vykdymą.

Taip nustatomi optimalūs, kliento poreikį atitinkantys autoparko kiekybiniai parametrai: tiekėjų skaičius ir paslaugų kompleksiškumas, koncentracija, automobilių rida, variklio tipas, eksploatacijos laikotarpis ir kiti parametrai, kuriais bus vadovaujamasi vykdant ateities automobilių ir paslaugų pirkimus.  

Tikslas – nustatyti optimalius kliento autoparko parametrus. 

 

Autoparko valdymo modelio diegimas/keitimas

UAB „Operatus mobilis“ atliekamą autoparko valdymo modelio diegimą (arba keitimą)  galima išskirti į du etapus:

1. Projektinės aplinkos sukūrimas:

• projekto dalyvių parinkimas;
• įsipareigojimų, tikslų ir darbo funkcijų paskirstymas;
• projekto įgyvendinimo terminų nustatymas;
• el. duomenų kaupimo struktūros parengimas;
• duomenų kaupimo organizavimas;
• diegimo iniciatyvų monitoringas;
• ataskaitos apie diegimo procesą rengimas. 

2. Pasikeitimų valdymas:

• tiekėjų ir sutarčių, susijusių su pasikeitimais, nustatymas;
• sutarčių su tiekėjais peržiūra, nutraukimo ar pakeitimo kaštų įvertinimas;
• alternatyvių galimybių nustatymas, situacijos modeliavimas, pastabų rengimas ir pateikimas;
• sprendimų formulavimas, jų vykdymo organizavimas. 

Tikslas: įdiegti pasirinktą autoparko valdymo modelį praktikoje.