Darbas su personalu

• Automobilių skirstymas
• Pagalba automobilių naudotojams

 

Automobilių skirstymas

Aprūpinant naują darbuotoją automobiliu, „Operatus mobilis“ specialistai įvertina vidinius automobilių parko išteklius, darbuotojo buvimo vietą, pristatymo terminus ir imasi visų organizavimo rūpesčių, įskaitant transporto priemonių perdislokavimą, priskyrimą bei pristatymą. Galime išskirti du automobilių skirstymo momentus:

1.Priėmimas-perdavimas atsiimant naują automobilį

„Operatus mobilis“ vykdo šias funkcijas arba darbus:

• rengiame ir atnaujiname atmintines automobilių naudotojams;
• rengiame ir pateikiame priėmimo-perdavimo aktą;
• nustatome limitus;
• rengiame ir pateikiame įsakymus dėl limitų. 

2. Priėmimas-perdavimas automobilio grąžinimo momentu

„Operatus mobilis“ vykdomos funkcijos:

• prekių, paslaugų ir atsiskaitymo kortelių grąžinimo terminų derinimas;
• defektų nustatymas;
• defektų kilmės analizė, pastabų rengimas ir pristatymas;
• atpirkėjo sąmatos analizė, pastabų rengimas ir pristatymas;
• atpirkėjo sąmatos derinimas;
• sprendimų formulavimas  ir pateikimas;
• priėmimo – perdavimo ir defektavimo akto rengimas bei pateikimas;
• sutarčių nutraukimo ar pakeitimo kaštų įvertinimas. 

Tikslas: efektyvus autoparko panaudojimas. 

 

Pagalba automobilių naudotojams

„Operatus mobilis“ teikia pagalbą automobilių naudotojams:

• teikia operatyvią informaciją darbuotojams;
• atstovauja įmonės darbuotojų interesus bendraujant su auto paslaugų tiekėjais;
• supažindina su įmonėje patvirtintais dokumentais, reglamentuojančiais autoparko eksploatavimą;
• konsultuoja kaip eksploatuoti skirtą automobilį, kokių tiekėjų ir kokiomis paslaugomis galima naudotis;
• rengia ir pateikia pastabas dėl bendradarbiavimo su tiekėjais. 

Tikslas: didinti darbuotojų darbo produktyvumą ir pasitenkinimą.