Autoparko e-vadyba

Atsižvelgusi į esamų ir potencialių klientų poreikius „Operatus mobilis” sukūrė elektroninę automobilių parko vadybos sistemą „Autoparko e-vadyba“. Sistemoje kaupiami duomenys apie vairuotojus, automobilius, degalų sąnaudas ir jų apskaitą, automobilių paskirstymą, maršrutus padės kontroliuoti autoparko procesus, pildyti kelionės lapus ir kitus autoparko vadybai reikalingus dokumentus.  

Sistemoje siūlomos tokios paslaugos:

Automobilio judėjimo apskaita
Kaupiama visa informacija apie vairuotojus ir automobilius, jų maršrutus, degalų sąnaudas, galima lengvai vykdyti kontrolę, formuoti maršrutus ir patogiai pildyti kelionės lapus bei ruošti ataskaitas.

Degalų kortelių administravimas
Kaupiami duomenys apie degalų korteles, jų turėtojus, sekamas jų galiojimo laikas, kontroliuojamos išlaidos degalams, lengvai rengiamos ataskaitos pagal kortelę.

Automobilio priėmimas ir perdavimas
Automobilių naudotojų kontrolė, informacijos automatizuotas perkėlimas į kelionės lapus.

Padangų apskaita
Kontroliuojamas padangų nusidėvėjimas, sezoninis padangų keitimas.

Automobilio eksploatacijos išlaidų apskaita
Patogus autoparko dokumentų tvarkymas, išlaidų kontrolė ir apskaita.